måndag 30 maj 2016

Tellus utflyktsdag 25/5-16

Vi gick till ängen och skogen. Det blev en längre utflykt då vi hade med oss mat från köket. 
Barnen börjar bli riktiga hejare på att gå på led och hålla en kompis i handen. 

På ängen var det högt gräs att mysa i, rulla och undersöka. I skogen blev det mycket motorikträning med att ta sig över stenar, rötter och snår. Först var det flera som inte riktigt villa och tyckte det var svårt. Genom att locka att upptäcka/undersöka allt smått så tog vi oss in i skogen. Hittade flera stubbar att klättra på och undersöka barken på. Några barn lekte att stubben var en grill och barken var mat. Vi hittade även massor av myror och andra småkryp och gropar, hål att peta i.
Ur förskolans läroplan:

Förskollärare ska ansvara för

• att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen

 • –  ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

 • –  upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

 • –  ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

 • –  får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,

 • –  ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,

 • –  stimuleras och utmanas i sin språk och kommunikationsutveckling,

 • –  stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,

 • –  stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

 • –  får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och

 • –  erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.

  Arbetslaget ska

 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,

 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som be nner sig i svårigheter av olika slag,

 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.