onsdag 18 maj 2016

Naturen

Vi letar efter insekter i naturen. Hittar gråsuggor, myror, sniglar och skalbagge. 
Pedagogerna är medforskande och sätter ord på det barnen undersöker och upptäcker. Vi hittar ett litet berg där vi tar fruktstunden. Barnen börjar gå upp och ner för bergskullen. Några provar att rulla nerför berget. Vi provar att rulla andra saker också så som kottar, pinnar och en blomma. Det går olika bra. Vi jämför och pratar om varför det går bättre med vissa och sämre med andra saker. 

Från förskolans läroplan kan man läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn:
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning...

  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.