torsdag 21 april 2016

Rollekar

Barnen har börjat leka flera olika rollekar. Bl.a. Doktor, bussresa, mamma-pappa-barn, gå och handla mm. Barnen övar mycket i sin lek så som turtagning, samarbete och samspel. De vidareutvecklar sin lek och vidgar sin syn på omvärlden. Fantasin blommar då bussturen kan ta oss iväg på olika roliga äventyr.

Förskolans läroplan säger:

"Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.


  1. Förskolan ska sträva efter att varje barn

   • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

   • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

   • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

   • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, "

   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.