onsdag 3 februari 2016

Skapa med delta sand

 1. "Mål

  Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler"

                                                                  Lpfö98-rev10


Barnen känner på sanden som går att forma till bollar, kakor mm. Vi öser och skapar tillsammans. En pedagog finns nära för att sätta ord på vad som händer, stötta och utmana i leken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.